اصول تغذیه سالم وطبیعی

سالم بخور همیشه بخور

ما معتقدیم که انسان بادست خود، خود را بیمار می کند. درواقع وقتی که ازطبیعت دور شود یا آن را دستکاری کند، زمینه ی بیماری را در خود به وجود می آورد. در وهله اول باید بدانیم که زمین، مادر دوم انسان است و درواقع بعد از شیر مادر، هرآنچه که می خوریم از زمین روییده وبه عمل می آید. حتی اگر گوشت هم می خوریم، گوشت حیوانات گیاه خوار است نه گوشت خوار، که خود آن حیوانات هم از زمین تغذیه می شوند. ولی انسان با این مادر دوم چه کرده؟!!

با مواد شیمیایی و مصنوعات نفتی خاک و دریاها وحتی اقیانوس ها را مسموم، هوا را آلوده، لایه اوزون را تخریب، جنگل ها را از بین بردیم. طبیعت را از چرخه خود خارج کردیم وباعث انواع مشکلات وبیماری ها شدیم.

دروهله ی دوم با دستکاری کردن خوراک که بدترین آن دستکاری ژنتیکی (تراریخته) که البته مورد بحث ما نیست و تصفیه و پختن و استفاده از مواد مصنوعی وشیمیایی باعث بروز این همه بیماری شدیم.

تغذیه سالم
تغذیه سالم

رابطه بین تغذیه و بیماری

ما در واقع به سه دلیل بیمار می شویم که هرسه آن ها به دلیل تغذیه ی غیرطبیعی است. (شاید خیلی ها با شنیدن این جمله بلافاصله این پرسش برای شان پیش بیاید که پس نقش ویروس و میکروب و باکتری چیست؟) تغذیه سالم نقش مهمی در سلامت افراد دارد. در ادامه با ما باشید.

دلیل اول

با حرارت دادن بالای ۵۰ درجه (حدود دمای خورشید) تقریبا حدود ۸۰ درصد از ویتامین ها ازبین رفته و در واقع با نرسیدن ویتامین ها به اندازه کافی به بدن، ایمنی بدن پایین آمده ودراین زمان است که ویروس و میکروب و باکتری به بدن ما چیره و باعث خیلی از بیماری ها شوند. حتی خیلی از بیماری های خود ایمنی به دلیل همین تغذیه اشتباه اتفاق می افتد وبدن در تشخیص دچار اشتباه شده و به خود حمله می کند. در واقع با عادات غذایی اشتباه وبا خوردن این همه پخته ها و مزه های مختلف افراد رقبت و جایی برای خوراک طبیعی ازجمله میوه ها و سبزی ها وگیاهان باقی نمی گذارند.

دلیل دوم

اسیدی شدن بدن (درآزمایشات الگویی است بنام ph که درصد اسیدی یا قلیایی بودن بدن و خون را نشان می دهد. میزان نرمال آن ۷/۴ است) که توسط خوراک پخته و محصولات حیوانی اتفاق می افتد. بدن اسیدی چه اشکالی دارد؟

میزان بیماری در بدن های اسیدی بیشتر از نوع قلیایی

سلول سرطانی دراین نوع خون تغذیه و رشد می کند و درواقع به این دلیل است که می گوییم محصولات حیوانی سرطان زا هستند واکثر بیماران خون اسیدی دارند و وقتی که این خون به سمت قلیایی شدن می رود بیمار بهبود پیدا می کند. واین مطلب همان فلفسه ساده تغذیه طبیعی برای سالم ماندن ویا درمان است، که توسط خود بدن است. اگر بطور مثال می گوییم که سرطان با خام گیاهخواری درمان می شود به همین دلیل است.  درواقع برعکس طب که به دنبال معلول است دراین روش به دنبال علت است وبا قلیایی کردن خون دیگر غذا به سلول سرطانی نمی رسد واز رشد باز می ماند وبه مرور توسط بدن پاک و خارج می شود در نتیجه بعد از مدتی، به طور مثال می بینید یک سال اثری از غده سرطانی دربدن بیمار وجود ندارد.

خام گیاهخواری
خام گیاهخواری

چطور می توان را قلیایی کرد؟

 بامصرف مواد قلیایی کننده در طبیعت که فقط میوه ها، سبزی ها، سالادها ومنابع طبیعی بصورت خام است می توان خون را قلیایی کرد و در واقع خوراک اصلی سلول ها و آنزیم های بدن ما همین گیاهان خام هستند. دلیل طول عمر خام گیاهخواران همین بدن قلیایی وتغذیه سالم آن هاست.

دلیل سوم/ به دلیل خوراک اشتباه است، با خوردن این همه روغن ها و چربی های غیر طبیعی و محصولات حیوانی و شیمیایی باعث گرفتگی عروق، اضافه وزن، ایجاد انواع غده ها و کیست ها و … می شویم.

ما می توانیم تجمع چربی در دور شکم و پهلو را به چشم ببینیم ولی اسید اوریک و دیگر سموم که بین مفاصل جمع می شود وباعث پادرد و گردن درد ویا دیسک ها و نقرس می شود را نمی بینیم. ودرواقع چون بدن ماهم در هضم و هم جذب ودفع این نوع خوراک مشکل دارد، دربدن ما انبار شده ویا یک عضو را کامل مختل می کند ویا آن را درگیر کرده ونمی گذارد کار خود را انجام دهد. بعد از این صحبت ها باید متوجه شده باشید که در دنیا به جز بدن خود انسان درمانگر وجود ندارد وداروهای شیمیایی و یاگیاهی (که البته به جزموارد خاص اورژانسی که باید از داروهای شیمیایی استفاده کرد، داروهای گیاهی بسیار عوارض کمتری دارند) فقط یا مسکن یا تسریع کننده برای پاکسازی و کمک به بدن هستند. درواقع بدن خود هوشمند است واگر غذای اصلی سلول ها و آنزیم های بدن را به آن برسانیم، خود می تواند خود را درمان کند.

تاثیر استفاده از مواد طبیعی و گیاهی بر روی سلامت انسان

در واقع ما بسیاری از این خود درمانی ها را دیده ایم ولی بدلیل تکرار زیاد برایمان عادی شده است. بطور مثال وقتی قسمتی از بدن زخم می شود چه کسی به بدن می گوید کجا این اتفاق افتاده و چطور تشخیص می دهد که سلول را درآنجا برای ترمیم رگ و پوست و … به کار برد. یا اگر استخوانی بشکند چطور؟ وقتی مسموم میشوید معده آن را قبول نمی کند و سعی می کند با (قی) کردن آن را خارج کند، ولی در زمان پخته خواری و تغذیه ی اشتباه به قدری این سموم زیاد است و درواقع به همان سه دلیل بیماری که گفته شد، بدن توان خود را از دست داده ونیروی مدبره ی بدن کم شده و دیگر قادر به پاکسازی کامل نیست در نتیجه بیماری ها شکل می گیرد.

تغذیه سالم و طبیعی
تغذیه سالم و طبیعی

اگر ما به طبیعت نزدیک شویم وازتغذیه سالم جسم و روح و روان (هوای پاک جنگل ها و کوه ها، بیابان، گیاهان و گل ها، آب های روان، خورشید و…) استفاده کنیم، دیگر هیچ گونه بیماری به وجود نمی آید. حدود ۷۰ درصد کره زمین آب است. حدود ۷۰ درصد بدن انسان آب است وباید تغذیه انسان هم هفتاد درصد آب ( البته همراه با مواد معدنی عالی) باشد؛ آیا هست؟آیا نان و برنج و گوشت ها و فست فودها و …. که عادت غذایی شده همچنین مشخصه ای دارند؟ خیرمیوه ها وسبزی ها و سالاد ها چطور؟ بله و به همین دلیل است که در خام گیاهخواری بروز یبوست دیده نمی شود. نتیجه گیری می کنیم تغذیه سالم رابطه ی مستقیمی با سلامت افراد دارد؛ یعنی هرچه فرد از تغذیه سالم تری استفاده کند از سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود.

منبع : مجله ی نیک و نو